GearShare.nl Zekerheid

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Daarom is er de GearShare.nl Zekerheid. Hiermee kom je in aanmerking voor een vergoeding ter waarde van maximaal 500 euro om je product te repareren of te vervangen bij schade, vermissing of diefstal. De GearShare.nl Zekerheid is standaard van toepassing op alle transacties via het platform.

Wat als er iets stuk gaat?

Stap 1: Neem binnen 48 uur contact op via info@gearshare.nl en beschrijf de schade, inclusief foto’s.

Stap 2: Controleer of je product gedekt is door een bestaande verzekering of nog binnen de garantietermijn valt. Zo niet, dan kun je aanspraak maken op de GearShare.nl Zekerheid.

Stap 3: Toekenning van de GearShare.nl Zekerheid. Als je aanvraag te goeder trouw is zal de Zekerheid van toepassing zijn. Bij vermoeden van fraude houdt GearShare.nl echter het recht voor om de Zekerheid niet of maar gedeeltelijk toe te passen.

Stap 4: De hoogte van de Zekerheid vergoeding is gebaseerd op reparatie of vervangingskosten. Bij reparatie door een professionele partij kun je de kosten eenvoudig declareren. Ben je in staat de schade zelf te repareren? Dan krijg je de materiaalkosten vergoedt. Wanneer reparatie niet mogelijk blijkt te zijn bepalen we samen de dagwaarde van je product en helpt GearShare.nl je om een vergelijkbaar product te vinden, bijvoorbeeld via Marktplaats.

Stap 5: Om de vergoeding te ontvangen stuur je een kopie van de bon/bankafschrift waarmee we kunnen vaststellen dat je het product hebt laten repareren of een vervangend product hebt aangeschaft.

Wat als er iets gestolen wordt?

Stap 1: Doe aangifte bij de politie en stuur een kopie van je aangifte op naar info@gearshare.nl.

Stap 2: Controleer of je verzekerd bent tegen diefstal. Zo niet, dan kun je aanspraak maken op de GearShare.nl Zekerheid.

Stap 3: Toekenning van de GearShare.nl Zekerheid. Als je aanvraag te goeder trouw is zal de Zekerheid van toepassing zijn. Bij vermoeden van fraude houdt GearShare.nl echter het recht voor om de Zekerheid niet of maar gedeeltelijk toe te passen.

Stap 4: De hoogte van de Zekerheid vergoeding is afhankelijk van de dagwaarde van je product. Deze stellen we samen vast. Vervolgens help Gearshare.nl je bij het vinden van een vergelijkbaar product ter vervanging, bijvoorbeeld via Marktplaats. Mocht dat niet lukken dan krijg je de dagwaarde uitgekeerd.

Stap 5: Om de vergoeding te ontvangen stuur je een kopie van de bon/bankafschrift waarmee we kunnen vaststellen dat je een vervangend product hebt aangeschaft.

Let op: als huurder ben je tijdens de huurperiode aansprakelijk voor schade of diefstal. GearShare.nl zal de kosten hiervan verhalen op de huurder.

Er zijn enkele situaties uitgesloten van de GearShare.nl Zekerheid:

Gederfde inkomsten: (huur)inkomsten die je misloopt door beschadiging of vermissing van je product vallen niet onder de garantie

Bestaande of cosmetische schade: We kunnen pas vergoeding uitkeren bij zodanige schade dat het de functie van het voorwerp belemmert.

Schoonmaakkosten: Het is niet de bedoeling dat uitrusting vies terug te krijgen, maar GearShare.nl heeft niet de verantwoordelijkheid om voor eventuele schoonmaakkosten te betalen.

De voordelen van GearShare.nl

Uitrusting delen is voordelig

Voor een fractie van de prijs ga je op pad met A-kwaliteit uitrusting.

Uitrusting delen is duurzaam

Het duurzame idee is simpel: door spullen te delen beleven we met minder spullen meer avonturen.

Uitrusting delen is leuk

Krijg toegang tot (voor jou) nieuwe uitrusting, test het uit en beleef nieuwe avonturen.